Mükafatlandırma siyasəti | MuganBank

Mükafatlandırma siyasəti

Mükafatlandırma siyasətinin əsas prinsipləri:

  • məntiqilik;
  • ədalətlilik;
  • səmərəlilik;
  • sosial yönümlülük;
  • şəffaflıq;
  • obyektivlik;
  • düzgünlük;
  • dəqiqlik.