Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri Cənab İlham Əliyevə Azərbaycan Bank sektoru adından müraciət | MuganBank

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri Cənab İlham Əliyevə Azərbaycan Bank sektoru adından müraciət

2019-03-01

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri Cənab İlham Əliyevə Azərbaycan Bank sektoru adından müraciət

Möhtərəm Cənab Prezident,

Müasir Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş və Sizin tərəfinizdən uğurla davam etdirilən düşünülmüş və uzaqgörən siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan dinamik inkişaf edən ölkəyə çevrilmiş və beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş imici qazanmışdır.

Sizin rəhbərliyiniz altında həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin, köklü struktur islahatların nəticəsində, qlobal iqtisadi konyunkturda baş verən neqativ iqtisadi proseslərə baxmayaraq, ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi təmin edilmiş, iqtisadi artım bərpa olunmuş və iqtisadi inkişaf davam etmişdir. Bu, mahiyyətcə yeni xarakter kəsb edən iqtisadi və institusional islahatlar ölkə iqtisadiyyatının güclənməsinə xidmət etməklə yanaşı, uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf üçün yeni perspektivlər açmışdır. Əhalinin rifahının yüksəldilməsi, sosial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsas prioritetlərindən biridir.

Reallaşdırılan genişmiqyaslı və fundamental tədbirlərin nəticəsidir ki, Dünya Bankının “Doing Business 2019” hesabatında Azərbaycan dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunmuş və 2017-ci illə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşmaqla, dünyanın bir çox ölkələrini geridə qoymuş, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında lider mövqeyə yüksəlmişdir.

Ölkə vətəndaşlarının mənafeyi əsas tutularaq Sizin tərəfinizdən imzalanmış, əhalinin ödəmə vaxtı keçmiş kredit borclarının ödənilməsinə dövlət dəstəyini ehtiva edən “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 28 fevral 2019-cu il tarixli Fərman, devalvasiya nəticəsində borc yükü artmış şəxslərin rifah halının yaxşılaşdırılmasına, onların banklar qarşısında öhdəliklərinin icrasına dəstək olmaqla yanaşı, maliyyə-bank sisteminin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsinə xidmət edəcək mötəbər bir sənəddir.

Öz növbəmizdə, Fərmandan irəli gələn vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsinə hazır olduğumuzu bildirməklə, göstərdiyiniz dəstəyə görə bütün bank ictimaiyyəti adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.