Əmanətlər | MuganBank

Əmanətlər

Avans

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
1000 AZN 9,0 % 12 ay Müddətin əvvəlində Müqavilə vaxtından tez pozularsa, ödənilmiş faiz
Əmanətçinin depоzit hesabında оlan məbləğdən tutulur
1000 USD 2,0 % 12 ay Müddətin əvvəlində Müqavilə vaxtından tez pozularsa, ödənilmiş faiz
Əmanətçinin depоzit hesabında оlan məbləğdən tutulur

 

Tələbli

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
500 AZN 2,0 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
500 USD 1,0 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
500 EUR 0,5 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir

 

Qısa müddətli

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
500 AZN 5,0 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1 %
500 USD 1,5 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
500 EUR 1,0 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir

 

Meqa

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
1000 AZN 9,5 % 12 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa,
6 aya qədər 1%, 6 aydan sonra 2%
1000 AZN 10 % 12 ay Müddətin sonunda Müqavilə vaxtından tez pozularsa,
6 aya qədər 1%, 6 aydan sonra 2%
1000 USD 2,5 % 12 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa,
6 aya qədər 1%, 6 aydan sonra 1.5%