Əmanətlər | MuganBank

Əmanətlər

Avans

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
1000 AZN 12,0 % 12 ay Müddətin əvvəlində Müqavilə vaxtından tez pozularsa, ödənilmiş faiz
Əmanətçinin depоzit hesabında оlan məbləğdən tutulur
1000 USD 3,0 % 12 ay Müddətin əvvəlində Müqavilə vaxtından tez pozularsa, ödənilmiş faiz
Əmanətçinin depоzit hesabında оlan məbləğdən tutulur

 

Tələbli

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
500 AZN 2,0 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
500 USD 1,0 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir
500 EUR 0,5 % Bir aydan çox aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir

 

Qısa müddətli

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
500 AZN 4,0 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1 %
500 USD 1,5 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1 %
500 EUR 1,0 % 6 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1 %

 

Meqa

Depozitin minimum məbləğiFaiz dərəcəsiMüddətiFaizlərin ödənilməsiQeyd
1000 AZN 12,5 % 12 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa,
6 aya qədər 1%, 6 aydan sonra 2%
1000 AZN 12,75 % 12 ay Müddətin sonunda Müqavilə vaxtından tez pozularsa,
6 aya qədər 1%, 6 aydan sonra 2%
1000 USD 3,0 % 12 ay aylıq Müqavilə vaxtından tez pozularsa,
6 aya qədər 1%, 6 aydan sonra 2%