Korporativ bankçılıq
Sənədli əməliyyatlar

“Muğanbank”ASC hüquqi şəxslərə ölkədaxilində və ondan kənarda xarici, eləcə də yerli valyutalar üzrə sənədli əməliyyatlar aparmaq üçün aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

Akkreditiv

“Muğanbank”ASC korporativ müştərilərinə sənədli akkreditivləri təqdim etmək üçün kompleks təkliflər göstərir. Bu halda, akkreditivin qüvvədə olduğu vaxt, alıcının bankı (bank - emitent) müştərinin təhvil verməsinə əsasən, satıcının xeyrinə, axırıncı ödəməni öz öhdəsinə götürür. Əlbəttə ki, akkreditivin şərtlərinə uyğun sənədi təqdim etməklə. Sənədlər öz növbəsində malın (yükün) göndərilməsi, müəyyən xidmətlərin göstərilməsi, onların adlandırılması və s.-i təsdiq edir, eləcə də əks etdirir.
Yalnız mal/xidmət (akkredtivin xidmətlərindən asılı olaraq) üzrə aparılan əməliyyatları təsdiq edən faktın yazılı şəkildə təsdiqindən sonra hesabların aparılmasına icazə verilir. Bu kommersiya riskinin minimuma endirilməsinə və hesablamaların sürətini təmin edir.

Əgər müştəri alıcıdırsa, onda akkreditivin istifadəsi ona aşağıdakı üstünlükləri verir:

  • Satıcı tərəfindən müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsi faktı əsasında mala görə ödənişin alınmasına təminat
  • Müqavilədə göstərilən şərtlərinə və müddətinə əsasən malın/xidmətin alınmasına təminat
  • Ödəmə şərtlərinin çevikliliyi, oynaqlılığı
  • Yüksək təhlükəsizlik (inam)

Əgər müştəri satıcıdırsa, onda akkreditivin istifadəsi ona aşağıdakı üstünlükləri verir:

  • Akkreditivin bütün şərtlərinin yerinə yetirilməsi faktı əsasında mala/xidmətə görə ödənişin alınmasına təminat
  • Malın alıcınya çatdırılmasına qədər ödənişin alınmasına təminat
  • Akkreditivin oynaqlılığı sayəsində çətin kommersiya müqavilələrinin yerinə yetirilmə ehtimalı
  • Yüksək təhlükəsizlik (inam)

Aparıcı maliyə institutlarıyla (təşkilatlarıyla) sıx əlaqədə olan  "Muğanbank"ASC öz müştərilərinə dünyanın öndə gələn bankları tərəfindən təsdiqlənmiş akkreditivlərin təqdim edilmə ehtimalı verir.

Təminat

“Muğanbank” ASC bank təminatı üçün kompleks təkliflər təqdim edir. Bu halda çatdırılmadan məsul olan bank alıcıya əvvəlcədən müəyyən olunan və benefiçiarın yazılı tələbində göstərilən məbləğin ödənilməsi haqda bank təminatı (benefiçiar) verir. Bu tələb təminat mətnində göstərilən müqavilə mükələfiyyətlərinin yerinə yetirləməsini təsdiq edən sənədlərlə müşahidə oluna bilər.

Bank təminatı mükələffiyətlərin yerinə yetirilməsi və kommersiya risklərinə sığortalayan təhlükəsiz alətdir (vasitədir).
Aparıcı maliyə institutlarıyla (təşkilatlarıyla) sıx əlaqədə olan "Muğanbank"ASC öz müştərilərinə öndə gələn qərb bankları tərəfindən təsdiqlənmiş təminat ehtimalı verir.