Fərdi bankçılıq
Muğanbank Çek
 
Muganbank Çek Emitent tərəfindən 10(on) illik müddətə emissiya olunmuşdur r.

Muganbank Çek yerləşdirilməsi Çeklərin nominal dəyəri ilə həyata keçirilir. Çeklərin yerləşdirilməsi zamanı Çeklərin nominal dəyərindən emitent tərəfindən ilk 15 gündə 1,0 %, ikinci 15 gündə 2% və üçüncü 15 gündə 3% məbləğində komissiya tutulur. Çeklərin geri satın alınması nominal dəyərlə həyata keçirilir.